Sófár – Messiáshívõ Közösség

 

Hallgatható - letölthető istentiszteleti alkalmaink


Közösségünk honlapja: www.kehilatshofar.com, tanítások írott formában: www.caddik.shp.hu

 


 

 

 

 

 

2011. évi hanganyagok:
 

Szombati Istentiszteletek

Hétközi alkalmak

Sabbath Szerda

Pénteki, ünnepi és egyéb alkalmak

 

Nézz a vőlegényre és vágyd a találkozást

Kiskunhalas, csendes napok

2011.12.31

Sabbath Vajigash
Tedd együvé kezedben a két fát
Kiskunhalas, csendes napok

2011.12.30

Tedd láthatóvá Isten akaratát

Kiskunhalas, csendes napok

2011.12.31

Sabbath Mikéc
Szent Szellem vezetése, bőségben és éhségben

2011.12.24

Örökké tartó öröm

IV.Mózes 10:10

2011.12..28

Sabbath Vájésev
Ítélettel és kegyelemmelÍrott formátum

2011.12.17

Nem lesztek árvák!

János 14:18

2011.12..21

Sabbath Vájishlach
Szemtől szembe

2011.12.10

Meddig lehet üres az életed?

Máté 12:43-45

2011.12..14

Sabbath Vájécé
Indulj el az utadon

2011.12.03

Út a pusztába

Zsidók.10:19

2011.12..07

Sabbath Toldot
A te családod

2011.11.26

Advent; Azért jöttem

Márk 2:17

2011.11.30

Chájjé Szárá
Az életünk célja

2011.11.19

Isten kamatozó öröksége

Zsoltár.127:3

2011.11.23

Sabbath Vájéra
A körülmetélés szövetsége

2011.11.12

Állhatatosság hűséggel és kitartással

Máté 24:13

2011.11.16

Sabbath Lech Lecha
Áldás vagy!

2011.11.05

Miért nem tudsz szeretni?

1 János 4:7

2011.11.09

Hogyan dolgozunk?

2011.11.02

A kisértésÍrott formátum

Kiskunmajsa

2011.10.30

Sabbath Noach
Szövetség és szétválasztás

2011.10.29

Legyél hős!

2011.10.26

Sabbath Bereshit
Új világosság

2011.10.22

Kinek mondanak engem az emberek?

Máté 16:13-16

2011.10.19

Szukkot III. nap
Áldásod a jövőd?

2011.10.15

Tökéletesség

2011.10.12
Írott formátum

Jom Kippur

2011.10..08

Ne sebezz!

Máté 16:13-16

2011.10.05

Ha'Azinu - Sabbath Shuva
Megtérés és visszatérés

2011.10.01

Vitatkozók

2011.09.28

Sabbath Nicávim

2011.09.24

Vérszopók

Zsoltárok. 55:23-24

2011.09.21

Sabbath Ki Távo
Hálaadás és tized

2011.09.17

József

ApCsel.7: 8

2011.09.14

Sabbath Ki Técé
Ígéretünk Izsákban
2011.09.10

A félelemtől a pánikig

5Mózes 28:63

2011.09.07

Sabbath Softim
Ki áll az ajtóban?

2011.09.03

A keserűség gyökerei

Zsid.12:15

2011.08.31

Sabbath Röé
Lásd, mert látnak

2011.08.27

Harc önmagunkkal

2011.08.24

Sabbath Ékev
A kettős törvény

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.20

Jó utat!

145. zsoltár

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.21

Sabbath Ékev
Törvénye a kezeden és a homlokodon

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.19

A farizeusok kovásza

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.20

Hogyan szolgálunk?

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.19

Kapcsolataink a családban

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.19

Mi van kaja?

Gyomaendrődi csendes napok

2011.08.18

Mi az eledeled?

János 4: 24-42

2011.08.17

Sabbath Váétchánán
Vigasztaljátok népemet

2011.08.13

Látod e magadat a másik szemében?

Gal. 4:14-16

2011.08.10

Sabbath Hazon
Hogyan történhetett ez?

2011.08.06

12 év

Lukács 8,41-56

2011.08.03

Sabbath Mászé
A kegyelem útja

2011.07.30

Kétség és Áldás

Jakab 1:5-8

2011.07.27

Sabbath Mátot
Fogadalmak és kötelmek

2011.07.23

Barát, vagy szolga?

János 15:14-16

2011.07.20

Sabbath Pinchas
Öld meg a hazugságot!

2011.07.16

Miért és hogyan dicsekszel?

Jakab 3:14-16

2011.07.13

Sabbath Bálák
Mit látnak rajtunk?

2011.07.09

Esküvő 1+1 = 4

Isten matematikája

2011.07.09

Sabbath Chukát
Tisztulás a halott dolgoktól

2011.07.02

Isten hűsége

146. Zsoltár Írott formátum

2011.07.06

Sabbath Korach
Ki a te Urad és Királyod?

2011.06.25

Az utolsó lépcsőfok

133. Zsoltár aktualításaÍrott formátum

2011.06.29

Sabbath Selách lechá
Küldetésben

2011.06.18

Boldog, vagy buldog?

128. Zsoltár alapján

2011.06.22

Vesd magad a vízre!

Prédikátor könyve 11:1

2011.06.15

Bemerítkezve vízbe és a Szent Szellemben

ApCsel. 8:26-40

2011.06.12-Pünkösd

Sabbath BeháálotechaÍrott formátum
Egyedül utazol?

2011.06.11

Erő és Erőtlenség

ApCsel.1. 1-9

2011.06.08

Nászó
Az Áldás, ami megtisztít

2011.06.04

Pünkösd vagy utánzás?Írott formátum

Joel 2:15

2011.06.01

Bamidbar
A Reménység Kapuja

2011.05.28

Mi az értelme.....?

Róma 11:34

2011.05.25

Sabbath Bechukotái
Aki emberbe bízik.
Jer.17:5

2011.05.21

Bizalom és Hit

János 6:9

2011.05.18

Sabbath Behár
Az elengedés

2011.05.14

Igen vagy Nem

Máté 5:37

2011.05.11

Sabbath Emor
Vigyázz a szentségre!

2011.05.07

A mi Atyánk

Lukács 11:1

2011.05.04

Sabbath Kedosim
Legyetek szentek!

2011.04.30

Itt az ÚR!

János 20:19

2011.04.27

Pesach V. napja
A megújított szövetség

2011.04.23

Pesach II. napja

A megtalát szövetség

2011.04.20

Sabbath HaGadol
A nagyszombat

2011.04.16

Isten sír

Malakiás 2:16

2011.04.13

Sabbath Mecora
Akarsz e tisztulni?

2011.04.09

Negyven nap a pusztában

Márk 1:13

2011.04.06

Sabbath Tázria-HaChodes
Akarsz e gyógyulni?

2011.04.02

Ketrec vagy szabadság?

János 8:31

2011.03.30

Sabbath Smini
A nyolcadik nap

2011.03.26

Cunami

Máté 24:27

2011.03.23

Sabbath Cáv - Záchor
Emlékezz és taníts

2011.03.19

A gond nélküli nyugalom

Máté 11:28-30

2011.03.16

Vájikrá
Szólj, hogy Ő szóljon

2011.03.12

Feleség hol vagy?

Péld. 12:3

2011.03.09

Sabbath Pekudé - Sekalim

A szentély közepe

2011.03.05

Anya hol vagy?

2011.03.08

Vájékhél

Merre orientálódsz?

2011.02.26

Apa hol vagy?

1 Mózes 3:9

2011.03.02

Kinek a szolgálója?
Ap.csel.16:16-21

2011.02.20

Amikor Isten épít

Fil. 1:1-7

2011.02.23

Sabbath Ki Tiszá

Templomadó a lélek váltságáért

2011.02.19

Lidia

ApCsel.16:13-16

2011.02.16

Tecávé

A Templom és környéke legyen szent!

2011.02.12

Gyökerezz meg és erősödj

Kolossé 2:7

2011.02.09

Teruma

Építsd saját templomodat

2011.02.05

Tálentum

Máté 25: 14-30

2011.02.02

A vízből feljövő fejszeÍrott formátum

2Királyok 6

2011.02.01

Ökörért marhát

2Mózes 21:37

2011.01.31

Mispatim

A szabadság törvényei

2011.01.29

Ki az antikrisztus?

1János 2:18-20

2011.01.26

Jitró
A Hatalom pálcája - A Hit botja

2011.01.22

Depresszió

32. Zsoltár

2011.01.19

Depresszió után
2Sámuel 22:29-32

2011.01.21

Testvéri megbocsátás
Jób 42:10

2011.01.17

Besállách
Mózes éneke - Milyen a mi énekünk?

2011.01.15

Kiforratlanok

Jób 36:16-20

2011.01.12

 

Kérdezd IstentÍrott formátum
Jób 42:7

2011.01.14

Helyünk és határaink
2Mózes 16:29

2011.01.11

Tanú

2011.01.10

Bo
Menj, szóld és tedd! – Az első törvény az Idő

2011.01.08

Vízkereszt, vagy amit akartok!

1Kor. 1:14, János 2:1

2011.01.05

Mindenkor örüljetek

2011.01.04

Naponta új bor, mindig új tömlő

2011.01.03

Vájérá
Mennyasszony vagy feleség?

2011.01.01

 

 

 

 


 

 

2010. évi hanganyagok

 

 

Szombati Istentiszteletek

Pénteki és egyéb alkalmak

Hétközi alkalmak

Sabbath

Erev Sabbath

Szerda

Semot
A világ folyamai (első rész)

2010.12.25


Immánuel

2010.12.24

 

Vájjechi
Testamentum, vagy szövetség?

2010.12.18

 

Lelkiismeret vagy szellemiismeret?

1Mózes 50:15-21

2010.12.15

Vájigas
Gyűjts fényt!

2010.12.11

 


Bizalom

2010.12.08

Mikéc
A törvény summája, az ötöd

2010.12.04

 


A csoda

2010.12.01

Vájesev
Fogságban, vagy rabságban?

2010.11.27

 

Szálka és gerenda

Máté 7:3-5

2010.11.24

Vájislách
Jákobból Izráel

2010.11.20

 

Hit

Zsidók 11

2010.11.17

Vájécé
Quo vadis Domine?

2010.11.13

 

Reménységnek foglyai

Zakariás 9:9-12

2010.11.10

Toldot
A krisztusi szeretet: Dávid és Jonatán

2010.11.06

 

Az átkozott föld

2010.11.03

Chájé Szárá
Az ígéretek ellopása halál

2010.10.30

 

Az életben nincs örökség

Példabeszédek 20:21

2010.10.27

Vájérá
Hitből vagy hitelből?

2010.10.23

 

A kenyérszaporítás

 Márk 6: 30, Máté 16:9-10

2010.10.20

Lech lechá
Szövetségek

2010.10.16

 

Gyermeki hit = vakhit?

Márk 10: 13-16

2010.10.13

 Noách
Ma is hív, ma is szól

2010.10.09

 

Áldozat és mártír

Jelenések 7:14

2010.10.06

Berésith
Teremtés- Új teremtés

2010.10.02

 

A tanítványok kiküldése

Márk 6:1-13, ApCsel 19:13-16

2010.09.29

Szukkoth
Kilátsz-e önmagadból, sátraidból?

2010.09.25

 

Patmoszon

Jel 1:6-8

2010.09.22

PURimKiPUR - KiPURim
Sorsod - Sorsok

2010.09.18

 

Tagadd meg önmagad

Lukács 14:25-35

2010.09.15

Háázinu - Tsuva
Számold napjaid!

2010.09.11

 

 

Nicávim - Vájélech
Új hazában állampolgár leszel

2010.09.04

Tiszta - Tisztátalan

2010.09.03

 

Ki Távó
Mikor pedig bemégy

2010.08.28

Kelj fel!

Luk.5:17-26

2010.08.27

 

Irgalomra van szükséged
Júdás levele

2010.08.22

Szélesítsd ki a sátradat
Esaiás 54

2010.08.21

A menyasszony megtisztítása
5Mózes 21:10-13

2010.08.21

Ki Thécé
Vége a kamaszkornak

2010.08.21

Panaszkodás

2010.08.20

Félelemből megtért hívők

Józsué 9, 2Sámuel 21:1-14

2010.08.18

Softim
A Törvény és az Ige rendjében élni

2010.08.14

 

Megbocsátás

Máté 18:21-35

2010.08.11

Röé
Lásd meg a helyed

2010.08.07

A test lámpása

Lukács 11:34-36

2010.08.06

Amikor Isten ajtót nyit

1Kor.16: 8-9, Efézus 5: 6-9

2010.08.04

Ékev
Állj a sarkadra!

2010.07.31

A Szent Szellem gyümölcse

Galata 5:22-23

2010.07.30

Gyümölcsöt termő fák

Ézsaiás 9:6-17

2010.07.21

Váétchánán - Náchámu
Add tovább fiaidnak

2010.07.24

Útmutató a hívő élethez

2Péter 1:1-11

2010.07.23

Apostoli küldetés

2Kor. 11-12-13

2010.07.21

Devarim
Jogosság és az Igazság szavai
2010.07.17

 

Kötődés

Máté 16:21-27

2010.07.14

Mátot - Mászé
Válaszd az életet
2010.07.10

 

Ébredés!

2010.07.07

Pinchász
Mindenkor örüljetek
20102010.07.03.07.03

 

Börtön és száműzetés

2Tim 2:8-9, Jel 1:1-3

2010.07.01

Bálák

Átkok helyett áldások

2010.06.26

 Szamár vagy

2010.06.25

Többé ne legyünk gyerekek

Efézus 4:14

2010.06.23

Chukát

A csodáknak egyszer végük van

2010.06.19

 

Isten segítségével - Bizrát HáSémב''ה

Kol 3 – Zsid 6

2010.06.16

Korach

Tedd le Isten eléÍrott formátum

2010.06.12

 Ébresztő!

A levita és a kohenita el ne aludjon

2010.06.11

Senki nem kérdez

János 16:5

2010.06.09

Selách lechá

Próbák, hit és engedelmesség

2010.06.05

 

Vereségek után győzelmek

Józsué 8

2010.06.02

Beháálotecha

Manna, fürj, víz, győzelem -Írott formátum

2010.05.29

 

 

Nászó

A leviták és nazireusok feladata

2010.05.22

Az apák szolgálata
Bírák 13

2010.05.21

A felnőtté válás ideje: Savuot

2010.05.19

Bámidbár

A pusztábanÍrott formátum

2010.05.15

Savuot: Örüljünk és vigadjunk
Habakuk 3:18-19

2010.05.20

Mikor kezdődött Pünkösd?

János 20

2010.05.12

Behár - Bechukotái

Az átkozott és az áldott férfi

2010.05.08

A gadarai megszállottak
(Skót Misszió, szerdai ref. bibliaórája)

2010.05.05

Együtt lakozni

133. Zsoltár

2010.05.05

Emor

Szólj és mondd

2010.05.01

Anyák Napja
Péld.31:10-31

2010.04.30

Kinek látod Jesuát?

János 21 

2010.04.28

Ácháré - Kedosim

Legyetek szentek!

2010.04.24

 

Ne lopjatok, ne csaljatok, ne hazudjatok

3Mózes 19:2-11

2010.04.21

Tázriá - Mecorá

A senki földjén - Jó bélpoklosnak lenni!

2010.04.17

 

Poklos és leprás testrészeink

Lukács 17:12-18

2010.04.14

Semini

A nyolcadik nap az új kezdet: bemerítkezési alkalom

2010.04.10

 

Csak egy pohár bor

3Mózes 10:8-10

2010.04.07

Peszách 8.
A megváltás ünnepe, a Messiás érkezése (Ézsaiás 10:32-12:6)

2010.04.06

Peszách 7.
Mindig vele, és ünnepelve élni (18.Zsoltár)

2010.04.05

Peszách 6.
Új élet, vagy vallásos halál? (4Mózes 9:1-14)

2010.04.04

Peszách

Feltámadás: A csontok megelevenedése (Ezékiel 37:1-14)

2010.04.03

Peszách 5.
Áldozat mindenkiért: A kettős áldás. (3Mózes 9)

2010.04.03

LábmosásÍrott formátum

János 13:1-15

2010.03.31

Peszách 2.
Megtaláltuk! Ő megtalált! (2Kir.23:1-9,21-25)

2010.03.31

Peszách 1.
Az új nemzedék Peszáchja (Józsué 3:5-7, 5:2-6:1)

2010.03.30

Peszách 1.
Széder Este és az Utolsó Vacsora

2010.03.30

Cáv

Peszách és a Messiás érkezése

2010.03.27

Peszách 0.
Az elsőszülöttek böjtje

2010.03.29

A szabadság tökéletes törvénye

Jakab 1

2010.03.24

Vájikrá

Folytonos áldozatunk, és örök áldozat ígéretei

2010.03.20

 

Csend és hallgatás

122. Zsoltár

2010.03.17

HaChodes

A Szövetségtől történő eltávolodás

2010.03.13

Az első és az utolsó lehetőség között
2Krónika 30:1-20

2010.03.12

Hogyan szolgáljunk?

Efézus 4:11-13

2010.03.10

Ki Tiszá

Aranyborjú és az alkimisták

2010.03.06

Az elöljáró, közbenjáró Mózes

2Mózes 30, 32

2010.03.05

Szellemi leépülés

Rom 1:16-25

2010.03.03

Tecávé - Záchor

Emlékezz és őrizd meg

2010.02.27

PURIM

Sorsvetések és osztályrész

2010.02.26

Fájdalom

Habakuk 1,2

2010.02.23

Truma

Szellemi ajándékok a Templom építéséhez (1Kor.3:9-23)

2010.02.20

Megépíté és elvégezé a Templom építését

1Kir. 6:12-14

2010.02.19

Kérdések, válaszok, felelet

János 9:13-34

2010.02.17

Mispátim - Sekálim

A templomadó helyreállítása (2Mózes30:11-16, 2Kir.12:1-16)

2010.02.13

Gyülekezet, vagy gyülekezés?

2Mózes 20:18

2010.02.12

Integrálás vagy szabadulás

Jelenések 22

2010.02.10

Jitro

Kinyilatkoztatás: A Szeretet Törvénye

2010.02.06

Van-e Tíz Parancsolat?

2Mózes 20

2010.02.05

Farsang vagy Purim?

2Kor 5

2010.02.03

Besálách - Sírá

Mózes és a Bárány éneke

2010.01.30

Izráel csecsemőkora… érettünk

2Mózes 15:25

2010.01.29

Válság – Választás - Gyógyulás

2Mózes 15

2010.01.27

Bo

Az első parancsolat: Isten jelei

2010.01.23

 

Van-e barátod?

János 15:14, Jakab 4:4

2010.01.20

Váérá

Csodák és jelek

2010.01.16

 

Reménység

1Péter 1,1

2010.01.13

Smot

Ember mit árthat nekem?

2010.01.09

 

Fáradtság

Péld. 25,25

2010.01.06

Vájechi

Jákob áldásai nekünk is

2010.01.02

 

 

 


 

Copyright © 2005-2014 SÓFÁR Közösség