Sófár – Messiáshívõ Közösség

 

Hallgatható - letölthető istentiszteleti alkalmaink


Közösségünk honlapja: www.kehilatshofar.com, tanítások írott formában: www.caddik.shp.hu

 


 

2009. évi hanganyagok

 

Szombati Istentiszteletek

Hétközi alkalmak

Sabbath

Szerda

 

Figyelj, vigyázz és imádkozz

A ház szabálya (Márk 13)

2009.12.30

VájigásÍrott formátum

Tégy minket eggyé! (Ezékiel 37:15-28)

2009.12.26

Előzetes Karácsonykor

Ámos 5:21-24, 8:10-14

2009.12.24

Mikéc

Karácsony: A két oszlop felállítása (Jákin és Boáz 1.Kir.7:21)

2009.12.19

Hogyan ünnepeljünk?

Lukács

2009.12.16

Vájésev

KI a kútból!

2009.12.12

A megtartó erő

Lukács 1

2009.12.09

Vájislách

Egyedül maradva és tusakodva

2009.12.05

Gyógyulj meg!

Máté 10, 1

2009.12.02

Vájécé

Jákób áldásai: kutak és kövek

2009.11.28

Mindenkor adjatok hálát

Efézus 5, 20

2009.11.25

Toldot

Jákób szava, Ézsau kezei

2009.11.21

Időzavar – Zavart idők

Prédikátor 3, 1-15

2009.11.18

Chájé Szárá

A hosszú élet örök élet?

2009.11.14

Gyermekáldás

2009.11.11

Vájérá

ÁKÉDÁ: Megkötözés Életre, Áldásra

2009.11.07

Birók és özvegyek

Lukács 18

2009.11.04

Lech Lechá

Indulj el!Írott formátum

2009.10.31

A halál árnyéka

Lukács 1, Zsoltár 23-107

2009.10.28

Noách

Az Istennek fiaiÍrott formátum

2009.10.24

Folyó vízerek mellé ültetlekÍrott formátum

1. Zsoltár

2009.10.21

Berésith

Vissza az Kezdethez

2009.10.17

Hallják, de nem értik

1Korintus 14 – 2Péter 3

2009.10.14

Sátrak Ünnepe - Hosana Raba

A Templomunk megszentelése - A Törvény öröme

2009.10.10

Nikodémus, aki nem ítélkezik

János 7:43-51

2009.10.07

Szukkoth

Peszachtól Szukkoth-ig - Kalásztól gyümölcsig

2009.10.03

Felkenés: delegáltak és betegek

Ézsaiás 32:1-2

2009.09.30

Háázinu - Tsuva

A meg- és a visszatérés lehetősége

2009.09.26

Gedalja: Testvér gyilkosság

2Királyok 25:2-26

2009.09.23

Ros HáSáná

Odaadás, visszaadás, szándék (1Sam.1,11 – Rm.6,16)

2009.09.19

Farizeusok, prozeliták, hívők és pogányok közt

ApCsel 17

2009.09.16

Nicávim - Vájélech

Megtérés, Ígéret, Törvény és áldás

2009.09.12

Megbocsátás

Máté 18: 21-22, 1János 1:9

2009.09.09

Ki thávo

Kelj fel! - Hallgasd és figyelve láss

2009.09.05

Szolgálat és testvérség

ApCsel 2:41-47

2009.09.02

Ki thécé

Isten igéjének mélysége

2009.08.29

Apostoli szolgálat, vagy üzleti szellemiség?

ApCsel 19:23-40

2009.08.26

Softim

A kijózanodás ideje

2009.08.22

Ne ítélgessetek, hogy ne ítéltessetek

Máté 7:1

2009.08.19

Röé

Van-e látásod?

2009.08.15

Eligérkezés és kötöttség

Péld 6:1-5

2009.08.12

Ékev

Isten vígasza: gazdag lehetsz

2009.08.08

Az örökös öröm

2009.08.05

Náchámu

Vígasztalódjatok, vígasztalódjatok Én népem (Ézsaiás 40,1)

2009.08.01

A fiak kenyere

2009.07.29

Dvárim

A törvény megismétlése

2009.07.25

Titkok és kincsek

Péld 25:2-3, Róm 11:33

2009.07.22

Máttóth - Mászeé

A Jordántól keletre – Az „új”, ami visszatart

2009.07.18

Öröm a szolgálatban?

2009.07.15

Pinchász

A tizenegyedik parancolat?

2009.07.11

A tized: Ábrám és Júdás példája

2009.07.08

Chukát - Bálák

Bálám: Midianita és moabita szövetség átkozásra

2009.07.04

Válságunk a keresztünk?

Máté 10:38
2009.07.01

Korach

Kóré lázadása – Korach köztünk van (Júdás levele)

2009.06.27

Alázat vagy alárendelés?

Lukács 14:7-14
2009.06.24

Selach lecha

Meggyőződés és megbizonyosodás – A kémek

2009.06.20

A hitetlen társ – Felemás iga
2009.06.17

Beháalóthekha

A menóra te vagy

2009.06.13

Aki előtted jár érkezik hozzád

(2Mózes 23:27-33
2009.06.10

Nászó

A nazírság - Küldetés és áldásÍrott formátum

2009.06.06

A munka
2009.06.03

Savuot

Pünkösd: Vér, tűz és füst (Jóel 2)

2009.05.30

A tisztelet 2
2009.05.27

Bemidbar

Hol a helyed a szolgálatban?

2009.05.23

Ünnepek

2009.05.20

Behar - Bechukkotái

Hegyek és az áldások

2009.05.16

Testvértelen testvérek

2009.05.13

Emor

A szolgálat Istentől adotti rendjes

2009.05.09

Hajlam jóra és rosszra és ösztönünk

2009.05.06

Ácháré - Kedosim

Legyetek szentek! - A megszentelődésÍrott formátum

2009.05.02

Démonűzés

2009.04.29

Tázria - Mecora

Mitől lettél poklos?

2009.04.25

Utálat és utálatosok

János 19

2009.04.22

Semini

Új kezdetek megszenteléssel és Isten ítélete (Áron és fiai – Dávid és Uzza)Írott formátum
2009.04.18

A kecskék és a juhok szétválasztása

2009.04.15

Peszach

Feltámadás, vagy ébredés? (Ezékiel 37)
2009.04.11

Cáv

A Golgotától a Morija hegyéig
2009.04.04

Egység

2009.04.01

Vájikra

Az öt áldozat Peszah-ig
2009.03.28

Uram, kihez mehetnénk?

2009.03.25

HaChodes

A templomszenteléstől Peszách Ünnepéig
2009.03.21

A sószövetségtől az Utolsó Vacsoráíg

2009.03.18

Ki Tiszá - Párá

A templomadó és a vörös tehén
2009.03.14

Lábmosás

Az ünnepek valódi megélése (János 13)
2009.03.11

Zachor

Emlékezz! Isten emlékeztet
2009.03.07

Amikor Isten tanít
2009.03.04

Trumá

Te kinek építesz templomot?
2009.02.28

A tisztelet
2009.02.25

Mispátim

A szabadság kihirdetése
2009.02.21

Humanizmus
2009.02.18

Jitro

A kívülálló tanácsa és tisztelettudata – Milyen legyen az oltárod?
2009.02.07

A bizonyság
2009.02.11

Chatuna5769 – Esküvő: A víz borrá lesz

Besállách

Ismerd meg Jahve-nak Jesuáját: "Az Örökkévaló szabadítását.."
2009.02.07

A tíz szűz példázataÍrott formátum
2009.02.04

Bo

A bennünk élő Fáraó megítélése

2009.01.31

Jesua, Mózes és Illés találkozása
Az teljessé lett Ige
2009.01.28

Váérá

Félelem vagy fájdalom?
2009.01.24

Szabadulás és szabadság
2009.01.21

Smot

Egyiptomi kivonulás és farizeusi rabságból szabadság
2009.01.17

A küldetés pecsétje
2009.01.14

Vájjechi

A mindenre elegendő 4 áldás
2009.01.10

Szellemi támadások
2009.01.07

Vájigás

Ne háborogjatok - Van-e elég gabonád?
2009.01.03

Szentesi csendesnapok

Softim

A kijózanodás ideje

2009.08.22

Imhol jő a te Királyod

2009.08.22

Rendezések

2009.08.21

Milyen a te Királyod?

2009.08.21

Riadó

2009.08.20

Németkéri év végi alkalmak

 

Eggyé kell válni

2009.01.02

Hogyan szereted Istent?

2009.01.02
2008. évi hanganyagok

 

Szombati Istentiszteletek

Hétközi alkalmak

Sabbath

Szerda

 

Mikéc

Ötödrész, a kettős tized
2008.12.27

 

Vájésev

Adullam a pogány határ - Ki adta el Józsefet ?
2008.12.20

A kívülállók
Kapcsolataink másokkal
2008.12.18

Vájislách

Jákobi kibúvóink -  

Edom elpusztítása, az antiszemitizmus megítélése

2008.12.13

Érzelem, érzés, érzület
Az ember 3-as, illetve 4-es felépítése
2008.12.10

Vájécé

Isten Igéje, az eldugaszolt kút feltárása   

Az egyiptomi bálványok megítélése
2008.12.06

Megvallás
Aki vallást tesz Krisztusról az emberek előtt...(Mt.10:32)

2008.12.03

Toledot

Isten csak egységben levő népnek tud szólni - A beszennyezett oltárok
2008.11.29

Várakozás
2008.11.26

 Chájjé Szárá

Ismáel nemzettsége - Része vagy-e az ígéretek beteljesedésének?
2008.11.01

Elfogadás vagy elegettevés
2008.11.19

Vájérá

Úrvacsora és tized - Meddőséget okozó kettősbeszéd - Mondd el ki vagy!
2008.11.01

Bűn és boldogság
2008.11.12

Lech Lechá

Ábrahám elhívása és Lót vallásossága

Engedelmesség Istennek, vagy emberrel való szövetkezés?
2008.11.01

Törvény és kegyelem
A Szeretet fogalma és valós jelentése: az Ahava és a Heszed
2008.11.05

Noach

A bűn özönvize és az olajfalevél reménye
2008.11.01

Szakadás
Szükséges, hogy szakadások is legyenek köztetek (1Kor)
2008.10.29

Berésith

Kezdetben
2008.10.25

Az imádkozásról
Ima - Fohász
2008.10.22

Szukkoth - Hosana Raba

Isten 13 tulajdonsága
2008.10.18

Gyülekezet és közösség
Kehilat - Édá - Krisztus Teste
2008.10.15

Haázinu

Szeretlek Uram!
2008.10.11

 

Vájjélekh

Légy erős és bátor bemenni és harcolni
2008.10.04

Pál és a házasság
Rav Saul nem ajánlaná a házasságot? I Kor.7:32-40
2008.10.01

Nicávim

Itt álltok előttem - Szövetség, de miért?
2008.09.27

Szabadulás, de hová?
A megszállott Gadarénus története Lk.8:26-39
2008.09.24

Ki Távo

Tizedek Törvénye
2008.09.20

Mi a Böjt?
2008.09.17

Ki Técé

Házad fedelére korlátot csinálj
2008.09.13

Viselkedés
2008.09.10

Softim

A Bírák tiszte - Van-e még benned félelem?
2008.09.06

Önzés - Önzetlenség
2008.09.03

Röé

Útunk jelzőtáblái - Sorrendiség
2008.08.30

Betegség
Jákób leveléből
2008.08.27

Váetchánán

5Mózes 3:3-7:11 / Ézsaiás 40:1-26
2008.08.16

 

Devarim

5Mózes 1:1-3:22 / Ézsaiás 1:1-27
2008.08.09

Szolgálati tisztségek
1Timóteus 3:8-13
2008.08.06

Maszej

4Mózes 33:1-36:13
2008.08.02

Az igehirdetés bolondsága
1Korintus 1:18-31
2008.07.30

Matot

4Mózes 30:2-32:42 / Jeremiás 1:1-2:3
2008.07.26

Só és Világosság - A bizonyságtevő élet
2008.07.23

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Pinchasz: Az oltár megtisztítása
4Mózes 25:1-13
2008.07.18

Dobd el a nyoszolyádat!
János 5:1-16
2008.07.19 de.

Isten ítélete előttünk megy
1Királyok 18:37-20:18
2008.07.19 este

Templomszentelés
30. Zsoltár / 4Mózes 28-29
2008.07.20

 

Szombati Istentiszteletek

Hétközi alkalmak

Sabbath

Szerda

 

 

Erő erőtlenség által
2008.07.16

Bálák

Vállalod-e Isten uralmát, vagy külső szimpatizáns vagy?
2008.07.12

Bemerítkezés
2008.07.09

Chukát

A vörös tehén: az Élet törvénye - Isten dicsőségének kisajátítása és következményei - Jefte ígérete
2008.07.05

Dicséret
A jövendőmondó leány hamis dicsérete ApCsel.16
2008.07.03

Korach

A bennünk levő lázadó szellemiségek - A Király uralma
2008.06.28

Hűség
2008.06.25

Selach

A kiküldetés

2008.06.21

Boldogság
2008.06.18

Bahaalothekha

Farizeusi kovász eltávolítása - Ruth története
2008.06.14

Márta és Mária
A Király szolgálatának előkészítői Lk.10
2008.06.11

Nászó

A leviták elhívása - Hol a te helyed és mi a te elhívásod?
2008.06.07

Család és gyülekezet
Ki az én anyám és kik az én testvéreim? Lk.8,19-21
2008.06.04

BaMidbar

Isten Népének megszámlálása...a pusztában
2008.05.31

Hogyan tovább?
A tenger vízén való járás, vagy uszodai lubickolás?
2008.05.28

Bechukkotai

Áldás vagy átok  

Mit kapott valóban Isten Népe a Sinai-nál?
2008.05.24

Vele vagy együtt
Házasság - Közösség - Istennel való járás
2008.05.21

Behár

A kiváltás és az ima ereje
2008.05.18

Hogyan hallom Isten hangját?
A pásztor - A nyáj szerepe és felépítése
2008.05.14

Emor

Igazság, igazság szeretet, hűség
2008.05.10

Felemás iga
2008.05.07

Kedosim
"Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok."
2008.05.03

A munka
Bűnök és átkok megszüntetése (Galata 6)
2008.04.30

Jézus halála vagy a feltámadott Krisztus

A Húsvét valódi üzenete
2008.04.26

Felügyelet - Gondoskodás
A család működésének a feltételei
2008.04.23

HaGadol - Nagy Szombat

Emlékezés saját Egyiptomunkra - A lázadás megölése
2008.04.19

Hálaadás
Az egyetlen visszatérő poklos hódolata (Lk.17)
2008.04.16

Mecorá

A poklosságtól való megtisztulás
2008.04.12

A szerelem
2008.04.09

HaChodes

Elég volt!
2008.04.05

Mi a lelkigondozás?
2008.04.02

Semini

Mit öltél meg magadban?
2008.03.29 

Halálbüntetés
Ítélkezés/Ítélet: János 8: A parázna nő története
2008.03.26

 

Szombati Istentiszteletek

Péntek esti alkalmak

Hétközi alkalmak

Sabbath

Erev Sabbath

Szerda

Cáv

Purim/Húsvét: Öröm vagy gyászünnep? Kinek vagyok az áldozata?
2008.03.22 

Arccal vagy háttal Isten felé
Jeremiás 7,21-8,3
2008.03.21

Káin és Ábel
Az Istennek tetsző áldozat
2008.03.20

Zachor

A benned levő Amáleket irtsd ki
2008.03.15

"Emlékezzél...": Amálek támadása a pusztai úton és Kánaán földjén
5Mózes 25,17-19
2008.03.14

Minden Isten dicsőségére kell, hogy történjen
János 11
2008.03.12

Pekudé

A Templom befejezése; bálványok kiírtása
2008.03.08

 

A kenetÍrott formátum
2008.03.05

Vájjákhél
Mi az áldozatadományod Krisztus Testében?
2008.03.01

A munka: az átok legyőzése
2Mózes 35,1-3
2008.02.29

Templom: Krisztus Testének építése
Egyén-Család-közösség-Tálentumok
2008.02.27

Ki Thissza
Fogva tartott próféták - A Szombat lehetősége
2008.02.23

Kinek tartozol? A Templomadó megfizetése
2Mózes 30,11-16
2008.02.22

A derék felövezéseÍrott formátum
Lukács 12,35
2008.02.20

Tecáve
A harmadik Szentély működésének feltételei, a papság felszentelése
2008.02.16

A Ház Törvénye
Ezékiel 43,10-27
2008.02.15

Minden vétket elfedez a szeretet
Példabeszédek 10,12
2008.02.13

Teruma
A Szentély építése, a szombatok megtartása, és Isten ünnepeinek sorrendje.
2008.02.09

A Szentély építése: bennem, velünk, általunk
2Mózes 35
2008.02.08

Kutyák és ebek
Homoszexualitás és perverzitás
2008.02.06

Mispátim
Engedd el!
2008.02.02

 

"Ti csak az Isten országát keressétek és minden megadatik néktek"
2008.01.30

Jitró
Ki viheti a törvényt? Jetró bíróságai.
2008.01.26

A le nem rombolt bálványok életünkbenÍrott formátum
Ézsaiás 6,6-13
2008.01.25

Az utolsó napokban ártalmas idők lésznekÍrott formátum
2Tim.3, 1-7
2008.01.23

Besállách - Sirá
A keserű víz meggyógyítása
2008.01.19

Egyiptom és a Nádas tenger között
2Mózes 13,17-
2008.01.18

Örökség-örökrész
2008.01.16


Befolyásolja-e a múlt a jövőnket?
2008.01.12

Ő az ÚR!
2Mózes 10
2008.01.11

Chatuna
2008.01.10

érá


Csöves voltam: nádszál
2008.01.05

Teremtő-Mindenható-Örökkévaló
2Mózes 6
2008.01.04

Próféciák
2008.01.02

 

KISKUNMAJSAI ÉVVÉGI CSENDESNAPOK

A pusztító kovász
Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától
2007.12.31

A magvető példázata
A mag ti vagytok!
2007.12.30

Semóth2
Vérpecsét - a szív körülmetélése
2007.12.29

Fordulópont
Isten terve az életemben pontról pontra...
2007.12.31

Az Életnek Kenyere
Mi a Kenyér? Mi az Úrvacsora?
2007.12.30

Semóth1 Miriámok és Mózesek
Hol vannak a mai kísérő testvérek?
A gyermekvállalás áldásai
2007.12.29

 

Semóth3
Mózes poklos keze: Az elhalás után jő az áldás
2007.12.29

Mózes elhívása
2007.12.28

 


Copyright © 2005-2014 SÓFÁR Közösség